Vučić, Vedran: Kulturni predsodki in ovire, ki ženskam preprečujejo, da bi prevzele večjo vlogo pri uporabi tehnologije v umetnosti

Naslov Kulturni predsodki in ovire, ki ženskam preprečujejo, da bi prevzele večjo vlogo pri uporabi tehnologije v umetnosti
Tip Predavanje
Datacija 8. oktober 2006
Prizorišče Tovarna Rog
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija Mesto žensk
Koprodukcija Tovarna Rog
URL Mesto žensk
Evidenčna številka CoW-2006-AKAD-31

Sinopsis

 

Avtor v svojem prispevku razmišlja o lastnih izkušnjah pri projektih, v katerih bi morale imeti ženske boljši dostop do sodobne tehnologije. Še posebej poudarja ostre predsodke in prakse, s katerimi se nekatere ženske soočajo v šolah, gledališču ter različnih vizualnih in scenskih umetnostih. Iz besedila je razvidno, da ženske brez ustrezne spodbude zaradi kulturnih in drugih predsodkov nimajo enakopravnega dostopa do sodobnih tehnologij v umetnostih, na univerzah, v šolah in drugih okoljih, še več, ta dostop jim je velikokrat onemogočen. Po avtorjevih izkušnjah ženskam raje ‘nalagajo’ administrativna in podobna dela. Avtor meni, da je taka delitev odsev tradicionalne delitve dela v patriarhalni družini, ki je v številnih okoljih še vedno prevladujoča in povzroča škodo družbi, vzgoji, znanosti, umetnosti in kulturi.

 

 

Avtor/ica, skupina

Produkcija

Koprodukcija

Tovarna Rog
Spletna razstava