Mrežni muzej

Mrežni muzej kot repozitorij 

Digitalizacija zvočno-vizualne kulturne dediščine

Projekt Mrežni muzej je zasnovan kot repozitorij za hranjenje digitalne avdiovizualne kulturne dediščine in spletni dostop do AV gradiva. Ukvarja se z zbiranjem, povezovanjem in mreženjem umetniških praks, ki temeljijo na medijskih tehnologijah od zgodnje video produkcije (eksperimentalni film, video, animacija) do sodobnih digitalnih vsebin (skupnostna, računalniška, spletna umetnost) in nematerialne produkcije (performans, konceptualni, socialni, zvočni in večmedijski projekti). Zbiramo AV dokumente z umetniškimi vsebinami, katerih integralni del je dokumentiranje in multipliciranje. Poleg umetniških del v digitalni obliki hranimo posnetke z umetniških dogodkov, dokumentacije o umetniških delih in druge referencialne publikacije, ki bistveno pripomorejo k razumevanju arhivskega avdiovizualnega materiala. S spletnim povezovanjem opozarjamo na pomembne segmente dediščine, ki še niso vključeni v sistematične preglede umetniške produkcije v Sloveniji.

 

Sistemska pomoč nevladnim organizacijam

Bistvena dodana vrednost spletnega repozitorija je oblikovanje skupnega odprtokodnega spletnega vmesnika za številne uporabnike. Uporabniki na povabilo Moderne galerije postane organizacija ali posameznik, ki drži dokumente avdiovizualne kulturne dediščine, vendar nima tehnične podpore, da bi gradiva digitalizirala, sistematizirala in predstavljala v spletnih objavah. Objava nekaterih materialov je omejena z avtorskimi pravicami, zato Mrežni muzej vsebuje več nivojev objave, ki omogoča inventarizacijo gradiva brez javne objave.

 

AV gradivo MG+MSUM

Mrežni muzej  nadgrajuje tudi dokumentacijsko in arhivsko dejavnost muzeja, da bi omogočili spletno dostopnost materialov kulturne dediščine za preučevanje in izobraževanje. Arhivski in dokumentacijski materiali v Mrežnem muzeju dopolnjujejo strokovno obdelavo indeksiranih predmetov kulturne dediščine, ki so vključeni v dokumentacijske sisteme in zbirke Moderne galerije (Kronos in Raz_ume), s spletno objavo zvočno-vizualnih gradiv. 

 

Digitalizacija AV gradiva

Projekt Mrežni muzej je zasnovan kot spletni repozitorij za hranjenje avdiovizualne kulturne dediščine. Ukvarja se z zbiranjem, povezovanjem in mreženjem umetniških praks, ki temeljijo na medijskih tehnologijah od zgodnje video produkcije (eksperimentalni film, video, animacija) do sodobnih digitalnih vsebin (skupnostna, računalniška, spletna umetnost) in nematerialne produkcije (performans, konceptualni, socialni, zvočni in večmedijski projekti). Zbiramo analogne in digitalne nosilce z umetniškimi vsebinami, katerih integralni del je dokumentiranje in multipliciranje. Poleg umetniških del hranimo tudi dokumentacije iz umetniških dogodkov, dokumentacije o umetniških dogodkih in druge referencialne materiale, ki bistveno pripomorejo k razumevanju arhivskega avdiovizualnega materiala. S spletno povezovanje opozarjamo na pomembne segmente dediščine, ki niso dovolj vključeni v redne in sistematične preglede slovenske umetnosti. Razvijamo tudi metodologijo za medinstitucionalno sodelovanje ter sodelovanje z nevladnim sektorjem na področju IKT.

 

Testna faza

- digitalizacija in evidentiranje video arhiva Mesto žensk (1995 do 2007), cca. 350 enot

- digitalizacija in evidentiranje video arhiva Galerije Kapelica (1994 do 2010), cca. 250 enot

- digitalizacija in evidentiranje zgodnji performans in sodobne plesne prakse, arhiv Ksenje Hribar iz osebnega arhiva Roka Vevra, cca. 40 enot

 

Namen Mrežnega muzeja je oblikovanje podatkovne baze digitalnega avdiovizualnega materiala sodobne umetnosti in tako imenovanih časovnih umetnosti (performans, video, instalacije, spletna umetnost in podobno) ter prvič omogočiti spletno dostopnost nekaterih avdiovizualnih vsebin s področja sodobne umetnosti. Spletni repozitorij bo povečal digitalizirani fond slovenske avdiovizualne dediščine ter spodbujal dostopnost in uporabo v raziskovalne in vzgojno-izobraževalne namene. Mrežni muzej omogoča spletno lokacijo za trajno hranjenje kopije digitalnega arhiva na domačem serverju MG+MSUM s podporo Arnesa. 

 

Poleg izbora, inventarizacije, hranjenja in digitalizacije, je Mrežni muzej namenjen tudi javnem predstavljanju materialov, ki vključuje organizacija predavanj namenjenih interpretaciji, analizi, zgodovinski in teoretski obravnavi medijske umetnosti in njenega konteksta.