Dušan Kirbiš

Rojen/a 1953, Jesenice, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Druge povezave COBISS
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Biografija

Dušan Kirbiš (1953) je študiral na Pedagoški akademiji v Mariboru (1971–1973) in nato še na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1973–1978), kjer je leta 1978 diplomiral. Študij je nato nadaljeval na tamkajšnji slikarski in grafični specialki (1978–1982) in medtem (1980) pridobil naziv samostojni ustvarjalec v kulturi. Kot prejemnik DAAD štipendije je študij nadaljeval na Hochschule der Künste Berlin (1986–1988) in tam deloval tudi kot samostojni umetnik. Leta 1990 se je študijsko izpopolnjeval in ustvarjal v New Yorku.


Kot docent se je zaposlil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani (1990) in si leta 2000 pridobil naziv redni profesor za področje likovne teorije in barvnih študij. Svoje pedagoško in umetniško-raziskovalno delo še danes opravlja na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za seboj ima številne samostojne in skupinske razstave doma in na tujem, obenem je prejemnik raznih nagrad, tudi odkupnih, ter domačih in tujih štipendij.

 

Vir: Povzeto po MG+MSUM

Umetniška dela

Podnaslov http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=291996
Tip Sodobno kiparstvo, Dokumentarni video,
Datacija 18. januar 1996 – 21. februar 1996
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x540
Trajanje 04:29

Spletna razstava