JAŠA

Biografija

JAŠA (Mrevlje-Pollak) sodi med najplodnejše in najvplivnejše sodobne slovenske vizualne umetnike in je najprepoznavnejši glas generacije, ki je s svojo izobraževalno potjo, umetniško prakso in projektnim razstavljanjem prebila okvirje domače in tuje umetniške scene in si tako zagotovila vidnost v mednarodnem umetniškem prostoru. Študiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Benetkah, kjer je leta 2004 z odliko diplomiral, diplomo druge stopnje pa na isti ustanovi opravil leta 2007 (con elode). Od leta 2008 na isti ustanovi vodi eksperimentalne programe izobraževanja. Med študijem je bil član mednarodne umetniške skupine Crash in Progress, progresivne in radikalne skupine, ki si je ustvarila sloves z umetniškimi projekti, deležnimi precejšnje pozornosti. Leta 2005 je začel z avtonomno potjo, na kateri je svojo razvejano in večmedijsko prakso nadaljeval in osnoval na principih site-specific prijemov in prepletanju kreativnega procesa z drugimi. V desetletju visokega ritma celostnih projektov je sam in s serijo drugih pomembnih avtorjev dodobra predrugačil ljubljansko umetniško sceno ter nato prav tako nadaljeval po evropskih projektnih prostorih in razstaviščih, vse do prve samostojne razstave v New Yorku leta 2012. Leta 2015 je zastopal Slovenijo na 56. beneškem bienalu, enem najpomembnejših dogodkov sodobne umetnosti na svetu. Šolan kot slikar je že v zametkih združil osamo ateljejskega ustvarjanja s sodelovanjem z drugimi avtorji in kolektivi z različnih področij (od sodobnih večmedijskih vizualnih praks, arhitekturnih prijemov in osnov do zvočne umetnosti in glasbe ter nenazadnje performans) v večplastne in celostne projekte, kjer je odnos do in s publiko postavil v samo jedro umetniškega dela. Po intenzivnih in plodnih letih delovanja na slovenskem in evropskem umetniškem prostoru od leta 2013 živi in ustvarja med Ljubljano in New Yorkom ter drugod in ostaja konstanta na mednarodnem umetniškem prostoru.

Vir: JAŠA

Umetniška dela

Tip In situ, Mešani mediji, Večmedijska instalacija, Poezija, Zvočni performans, Akcija, Hepening, Participatorni performans, Trajajoči performans
Datacija 2018
Mesto produkcije Ljubljana
Produkcija WE.ARE institute
Format 1920x1080
Trajanje 26:35

the lovest, revisited je kratki dokumentarni film (25 min) o projektu the lovest. JAŠEVA trajnostna situacijska postavitev, work in progress instalacija z rednimi dogodki, se je dogajala v kletnih prostorih Moderne Galerije[]