Maja Šubic

Področja Slikarstvo
Rojen/a 1965, Kranj, Slovenija
Kraj, država bivanja Škofja Loka, Poljane, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Umetniška dela

Spletna razstava