Pedro Cabrita Reis

Rojen/a LIZBONA, PORTUGALSKA / PORTUGAL
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Umetniška dela

Podnaslov http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=41994
Tip Mešani mediji
Datacija 1994
Format 720x540
Trajanje 10:33

Spletna razstava