Jelena Petrović

Poklic Kurator/kuratorka, Teorija
Rojen/a Jagodina, SFR Jugoslavija / SR Srbija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Beograd, Srbija

Biografija

 

dr. Jelena Petrović je (so)avtorica številnih tekstov, publikacij, umetniških dogodkov, razstav in projektov, ki tematizirajo (post) jugoslovanski prostor, njegovo feministično zgodovino in politiko spomina. Obravnava umetniške in kuratorske prakse v smeri novih epistemoloških modelov produkcije in angažiranosti znanja.  Doktorirala je na Fakulteti za postdiplomske študije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) v Ljubljani na temo ženskega avtorstva v Jugoslaviji med obema vojnama (2009). Med 2009 in 2014 je bila članica umetniško-teoretske Grupe Spomenik. Kot predavateljica je gostovala mednarodno (UNAM, Meksiko; ISH Ljubljana, ZHdK Zirih, FPN, Beograd…), osnovala je predmet feministično kuriranje sodobne umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani in tam predavala predavala od 2014 do 2017. Na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju je v okviru gostujoče profesure o umetnostni zgodovini Centralne in Jugovzhodne Evrope predavala o teoriji in (kontra)zgodovini postjugoslovanskih umetniških praks (2015-2017). Je soustanoviteljica in članica feminističnega kuratorskega kolektiva Red Min(e)d (2011) s katerim je pripravila vrsto razstav v okviru večletnega projekta Living Archive (redmined.org). Trenutno živi in dela kot neodvisna avtorica, raziskovalka in teoretičarka feminizma in umetnosti na relaciji Beograd – Dunaj.

 

Umetniška dela

Spletna razstava