Alja Demiragić

Poklic Teorija
Področja Akademski dogodek, Predavanje
Rojen/a SFR Jugoslavija / SR Bosna in Hercegovina, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Biografija

 

Ajla Demiragić je asistentka na Oddelku za primerjalno književnost sarajevske Filozofske fakultete. Posebno pozornost namenja feministični literarni teoriji in zgodovini.

 

Umetniška dela

Spletna razstava