Web Museum

Web Museum as a Repository

Digitisation of Audio-visual Cultural Heritage

The Web Museum project is designed as a repository for the storage of digital audiovisual cultural heritage and an online access to AV materials. It deals with inventarisation, connection and networking of artistic practices based on media technologies from the early video production (experimental film, video, animation) to contemporary digital content (community, computer, online art) and intangible productions (performance, conceptual, social, sound and multimedia projects). We collect AV documents with artistic content, of which documenting and multiplying is an integral part. In addition to digitised works of art, we store clips from artistic events, documentation of art projects and other referential publications, which significantly contribute to the understanding of archival audiovisual material. Through semantic connections, we draw attention to important segments of heritage that are not yet included in the systematic reviews of artistic production in Slovenia.

 

Systemic Assistance to Non-governmental Organizations

An important added value of the repository is the creation of a common open source web interface for multiple users. Organisations or individuals become users of the Web Museum at the invitation of the Moderna galerija, which provides technical and content support to digitize, systematize and publish the materials online. Publishing of some materials is limited by copyright laws, in accordance to which the Web Museum provides several levels of publication, which allows the inventory of the material even without full public disclousure.

 

MG+MSUM Audio-visual Materials

The Web Museum also expands the documentation and archive activities of the museum in order to provide museum's audio-visual documentation and production accessible online and available for research and education. Archival and documentary materials in the Web Museum are complementary to professional processing of indexed cultural objects, which are included in the documentation systems and collections of the Moderna galerija (Kronos and Raz_ume), with the online publication of audio-visual materials.

 

Digitisation of Audiovisual Archives

Projekt Mrežni muzej je zasnovan kot spletni repozitorij za hranjenje avdiovizualne kulturne dediščine. Ukvarja se z zbiranjem, povezovanjem in mreženjem umetniških praks, ki temeljijo na medijskih tehnologijah od zgodnje video produkcije (eksperimentalni film, video, animacija) do sodobnih digitalnih vsebin (skupnostna, računalniška, spletna umetnost) in nematerialne produkcije (performans, konceptualni, socialni, zvočni in večmedijski projekti). Zbiramo analogne in digitalne nosilce z umetniškimi vsebinami, katerih integralni del je dokumentiranje in multipliciranje. Poleg umetniških del hranimo tudi dokumentacije iz umetniških dogodkov, dokumentacije o umetniških dogodkih in druge referencialne materiale, ki bistveno pripomorejo k razumevanju arhivskega avdiovizualnega materiala. S spletno povezovanje opozarjamo na pomembne segmente dediščine, ki niso dovolj vključeni v redne in sistematične preglede slovenske umetnosti. Razvijamo tudi metodologijo za medinstitucionalno sodelovanje ter sodelovanje z nevladnim sektorjem na področju IKT.

 

Test phase

- digitalizacija in evidentiranje video arhiva Mesto žensk (1995 do 2007), cca. 350 enot

- digitalizacija in evidentiranje video arhiva Galerije Kapelica (1994 do 2010), cca. 250 enot

- digitalizacija in evidentiranje zgodnji performans in sodobne plesne prakse, arhiv Ksenje Hribar iz osebnega arhiva Roka Vevra, cca. 40 enot

 

Namen Mrežnega muzeja je oblikovanje podatkovne baze digitalnega avdiovizualnega materiala sodobne umetnosti in tako imenovanih časovnih umetnosti (performans, video, instalacije, spletna umetnost in podobno) ter prvič omogočiti spletno dostopnost nekaterih avdiovizualnih vsebin s področja sodobne umetnosti. Spletni repozitorij bo povečal digitalizirani fond slovenske avdiovizualne dediščine ter spodbujal dostopnost in uporabo v raziskovalne in vzgojno-izobraževalne namene. Mrežni muzej omogoča spletno lokacijo za trajno hranjenje kopije digitalnega arhiva na domačem serverju MG+MSUM s podporo Arnesa. 

 

Poleg izbora, inventarizacije, hranjenja in digitalizacije, je Mrežni muzej namenjen tudi javnem predstavljanju materialov, ki vključuje organizacija predavanj namenjenih interpretaciji, analizi, zgodovinski in teoretski obravnavi medijske umetnosti in njenega konteksta.