Organizacije

Mrežni muzej hrani zvočno-vizualno produkcijo Moderne galerije in hkrati ponuja sistemsko, materialno in vsebinsko podporo organizacijam pri hranjenju in urejanju AV arhivov. Po eni strani vsebinsko obdeluje in inventarizira gradivo AV kulturne dediščine, po drugi strani pa deluje kot spletno presečišče za različne organizacije, ki so vključene v Mrežni muzej. V Mrežni muzej se lahko vključi vsaka organizacija, ki hrani fizična gradiva raziskovalno zanimivega AV gradiva umetniške produkcije. Cilj je inventarizacija pomembnejših AV gradiv, ki bodo v skupnem presečišču nudila širok in konkreten vpogled v produkcijo v polju sodobne umetnosti v zadnjih desetletjih, od kar dogodke in umetniška dela reproduciramo z elektronskimi in digitalnimi sredstvi. Mrežni muzej je tudi orodje za samoinventarizacijo organizacij.

 

Organizacije lahko vmesnik Mrežnega muzeja uporabljajo tudi za lastno inventarizacijo, ne da bi gradiva objavljali javno. Nekatera gradiva so zgolj interne narava, bodisi organizacije nimajo primerno urejenih pravic in sporazumov z avtorji, avtoricami in avtorskimi skupinami, ki bi dopuščale objavo na spletni strani bodisi gre za materiale, ki so drugotnega pomena in manj zanimive za javnost. Organizacije z nosilci avtorskih pravic sklepajo dogovore, ki jim dovolijo objavo avtorskih gradiv na strani Mrežnega muzeja in na domači strani organizacije. 

 

Organizacije v sodelovanju z Moderno galerijo dodajajo gradivo v spletni vmesnik sproti po oceni pomembnosti in ranljivosti materiala. Moderna galerija jim pomaga predvsem pri tehnični obdelavi in digitalizaciji gradiv z različnih nosilcev (predvsem miniDV, VHS). Glede na inventarizirano gradivo pričakujemo, da je predmet digitalizacije preko 2500 enot raznorodnega gradiva (video performans, live-art performansi, predavanja, okrogle mize, arhivski posnetki razstav, fotografska dokumentacija, gledališki in plesni performansi).