Pirih, Dušan; Osojnik, Iztok: ?, O32 part3

Pirih, Dušan; Osojnik, Iztok: ?, O32 part3

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov ?, O32 part3
Tip Urbanizem, Dokumentarni video, Televizijski prispevek
Datacija 25. februar 1992
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 15' 16"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1992-ARH-301

Avtor/ica, skupina