Informacijski center Moderne galerije

Digitalizacija VHS kaset
Januar — april 2017 in oktober 2018
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

Informacijski center Moderne galerije (ICMG), ki je imel svoje prostore v kletnih prostorih Moderne galerije, na mestu, kjer je danes Kavarna Moderna, je bil med leti 1990 in 2007 namenjen študijskim in pedagoškim potrebam Moderne galerije. Poleg predavanj in pogovorov je imel ICMG na voljo za obiskovalce tudi čitalniško gradivo s področja moderne in sodobne umetnosti, ki je poleg katalogov, revij in drugih publikacij vseboval tudi bogat nabor raznorodnih VHS kaset (kopij umetniških videov, posnetke razstav Moderne galerije, intervjujev z umetniki/umetnicami, kustosi/kustosinjami, posnetki televizijskih oddaj, ipd).

 

VHS je kot nosilec video vsebin izvorno zelo slabe kvalitete, z leti pa se stanje gradiva slabša hitreje kot pri nekaterih drugih nosilcih (na primer Betacam, U-matic, Hi8 ali kasnejši miniDV). Kvaliteta tovrstnih posnetkov ni najboljša, je pa dovolj jasna, da služi za posredovanje informacij. Na nekaterih kasetah so se tokom let pojavile poškodbe traku (zvočne in vizualne motnje), vendar teh nismo kemično odstranjevali, ker gradivo nima razstavne, temveč zgolj vsebinsko vrednost. Gradivo iz ICMG, ki ga objavljamo v Mrežnem muzeju je tako zgolj informativne in študijske narave.

 

V letu 2017 smo v Mrežnem muzeju digitalizirali 368 VHS kaset iz čitalnice ICMG, predvsem tistih, ki so neposredno povezane z zbirko in razstavno dejavnostjo Moderne galerije kot so posnetki razstavnih prostorov, izjave umetnikov, umetnic, kustosov, kustosinj, televizijski prispevki o dejavnosti Moderne galerije. Lastnik pravic za javno prikazovanje slednjih je RTV Slovenija, zato si je tovrstno digitalizirano gradivo možno ogledati zgolj v prostorih +MSUM, ne pa tudi na spletu. Indeksirane fizične kopije VHS kaset hranimo v +MSUM.

 

Digitalizacijo VHS kaset je opravila asistentka Valeria Caldara. Metapodatke vnaša Ida Hiršenfelder na podlagi virov, ki jih hrani Oddelek Dokumentacija-Arhiv Moderne galerije.