Dragan, Srečo; Hribernik, Jasna: Vid v temi?, G43 part4

Dragan, Srečo; Hribernik, Jasna: Vid v temi?, G43 part4

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Vid v temi?, G43 part4
Tip Plesni video, Intervju
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 06' 50"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-VID-99

Avtor/ica, skupina