Bond, Henry: Oddaja Osmi Dan, O17

Bond, Henry: Oddaja Osmi Dan, O17

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Oddaja Osmi Dan, O17
Tip Video instalacija, Video instalacija, Intervju, Televizijski prispevek
Datacija 22. marec 1994
Mesto produkcije Slovenija
Jezik angleško
Podnapisi slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 05' 20"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1994-VID-286

Avtor/ica, skupina