Pogačnik, Marko (OHO): Spomenik v Vrtovin, E3b

Pogačnik, Marko (OHO): Spomenik v Vrtovin, E3b

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Spomenik v Vrtovin, E3b
Tip Dokumentarni video
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 13' 00"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-VID-17

Avtor/ica, skupina