Dragan, Srečo in Nuša: Gosposvetski sen, E63

Dragan, Srečo in Nuša: Gosposvetski sen, E63

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Gosposvetski sen, E63
Tip Dokumentarni video
Datacija 1987
Format 720x540 pxl
Trajanje 09' 47"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1987-VID-64

Avtor/ica, skupina