Prosenc, Nataša: Tango za ribe, Tam, Protea, G16

Prosenc, Nataša: Tango za ribe, Tam, Protea, G16

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Tango za ribe, Tam, Protea, G16
Tip Glasbeni video
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 52' 40"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-VID-79

Avtor/ica, skupina