Pogačnik, Marko: Spreminjanja, F8 part9

Pogačnik, Marko: Spreminjanja, F8 part9

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Spreminjanja, F8 part9
Tip Umetniški film, Dokumentarni video
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 07' 23"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-FILM-124

Avtor/ica, skupina