Slak, Jože: Mizarstvo paranoja, F14

Slak, Jože: Mizarstvo paranoja, F14

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Mizarstvo paranoja, F14
Tip Umetniški film, Sodobno slikarstvo
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Podnapisi angleško
Format 720x540 pxl
Trajanje 05' 39"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-FILM-137

Avtor/ica, skupina