Marušič, Živko: Razstava v Moderni galeriji, J19

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava v Moderni galeriji, J19
Tip Umetniški film, Fotografski projekt / serija
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 19' 34"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1997-FILM-170

Avtor/ica, skupina