Podgoršek, Sašo; Zupé, Igor: Ljubljanski grad, J8

Naslov Ljubljanski grad, J8
Tip Dokumentarni film
Datacija 1990
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 28' 32"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1990-FILM-177

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava