Frlic, Metod: Svetloba kože, Sk9

Naslov Svetloba kože, Sk9
Tip Umetniški film, Eksperimentalni video
Datacija december 1997
Format 720x540 pxl
Trajanje 05' 07"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1997-FILM-330

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava