Flanagan, Barry: South Bank Show, Sk2a part2, Sk2b part1

Naslov South Bank Show, Sk2a part2, Sk2b part1
Tip Sodobno kiparstvo
Datacija N/A
Jezik angleško
Format 720x540 pxl
Trajanje 51' 58"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-KIP-324

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava