Prosenc, Nataša: Brest v galeriji GT, G43 part3

Prosenc, Nataša: Brest v galeriji GT, G43 part3

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Brest v galeriji GT, G43 part3
Tip Televizijski prispevek
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 01' 50"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000--98

Avtor/ica, skupina

Izbor