Lenardič, Zmago: Razstava?, G43 part5

Lenardič, Zmago: Razstava?, G43 part5

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava?, G43 part5
Tip Sodobno slikarstvo, Dokumentarni video
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 02' 53"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000--100

Avtor/ica, skupina

Izbor