Mušič, Zoran: Razstava v Palazzo Reale, H1

Mušič, Zoran: Razstava v Palazzo Reale, H1

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava v Palazzo Reale, H1
Tip Sodobno slikarstvo, Dokumentarni video
Datacija 15. april 1992
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 12' 33"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1992--147

Avtor/ica, skupina

Izbor