Umetniški dogodek / Razstava: Fragmenti, O6

Naslov Umetniški dogodek / Razstava: Fragmenti, O6
Tip In situ, Dokumentarni video
Datacija januar 1992
Format 720x540 pxl
Trajanje 05' 11"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1992--370

Avtor/ica, skupina

Izbor

Spletna razstava