Nova stvarnost v slovenski fotografiji, J19 part4

Nova stvarnost v slovenski fotografiji, J19 part4

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Nova stvarnost v slovenski fotografiji, J19 part4
Tip Krajinska fotografija
Datacija 1998
Format 720x540 pxl
Trajanje 03' 32"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1998--225

Avtor/ica, skupina

Izbor