Marušič, Živko: Razstava Equrna, Osmi Dan, O4 part3

Marušič, Živko: Razstava Equrna, Osmi Dan, O4 part3

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava Equrna, Osmi Dan, O4 part3
Tip Sodobno slikarstvo, Pripovedni video, Intervju, Televizijski prispevek
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 05' 23"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000--256

Avtor/ica, skupina

Izbor