Marenčič, Janez: Osmi dan prispevek ob razstavi 1+16 v Gorenjskem muzeju Kranj, O19

Marenčič, Janez: Osmi dan prispevek ob razstavi 1+16 v Gorenjskem muzeju Kranj, O19

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Osmi dan prispevek ob razstavi 1+16 v Gorenjskem muzeju Kranj, O19
Tip Krajinska fotografija, Gravura, Dokumentarni video
Datacija 2. maj 1995
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 06' 47"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1995--288

Avtor/ica, skupina

Izbor