Lenardič, Zmago: Razstava Bežigradska Galerija, O20 part3

Lenardič, Zmago: Razstava Bežigradska Galerija, O20 part3

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava Bežigradska Galerija, O20 part3
Tip Video instalacija, Generativni video, Televizijski prispevek
Datacija 23. december 1996
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 02' 49"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1996--291

Avtor/ica, skupina

Izbor