Mušič, Zoran: Razstava?, O33 part2

Mušič, Zoran: Razstava?, O33 part2

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava?, O33 part2
Tip Modernistično slikarstvo, Dokumentarni video, Televizijski prispevek
Datacija junij 1992
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 12' 24"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1992--308

Avtor/ica, skupina

Izbor