Šušnik, Tugomir: Razstava v Kranju, O14

Šušnik, Tugomir: Razstava v Kranju, O14

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava v Kranju, O14
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000--361

Avtor/ica, skupina

Izbor