Maleš, Miha: Slikajoči pesnik, E3a, E32

Maleš, Miha: Slikajoči pesnik, E3a, E32

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Slikajoči pesnik, E3a, E32
Tip Skica, Modernistično slikarstvo
Datacija 1981
Format 720x540 pxl
Trajanje 30' 47"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1981-EDU-7

Avtor/ica, skupina