Oči kritike, Kunsthalle Schirn, O31 part 3

Oči kritike, Kunsthalle Schirn, O31 part 3

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Oči kritike, Kunsthalle Schirn, O31 part 3
Tip Figurativno slikarstvo, Dokumentarni video, Tečaj, Televizijski prispevek
Datacija 1. april 1993
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 04' 22"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1993-EDU-298

Avtor/ica, skupina