Oražem, Vito; Lück, Thomas: Holografska razstava in Galeriji GT, G43 part1, G44 part6, F6 part5

Naslov Holografska razstava in Galeriji GT, G43 part1, G44 part6, F6 part5
Tip Dokumentarni video, Predstavitev
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 05' 08"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-96

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava