Kralj, Tone; Plečnik, Jože: Ljubljana, O31

Kralj, Tone; Plečnik, Jože: Ljubljana, O31

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Ljubljana, O31
Tip Modernistična arhitektura, Intervju, Televizijski prispevek
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 07' 46"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1992-PRED-117

Avtor/ica, skupina