Moswitzer, Josef: Grafika iz Avstrije v Ljubljani, F8 part7

Moswitzer, Josef: Grafika iz Avstrije v Ljubljani, F8 part7

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Grafika iz Avstrije v Ljubljani, F8 part7
Tip Sodobno kiparstvo, Predstavitev, Intervju, Televizijski prispevek
Datacija cca. 1988
Mesto produkcije Slovenija
Jezik nemško
Podnapisi slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 09' 24"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1988-PRED-122

Avtor/ica, skupina