Modic, Marko: Večerni gost, F15

Modic, Marko: Večerni gost, F15

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Večerni gost, F15
Tip Ilustracija, Sodobno slikarstvo, Dokumentarni video, Javni intervju, Televizijski prispevek
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 80' 13"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-138

Avtor/ica, skupina