Jakac, Božidar: Sodobniki, Srečanje z B. Jakcem, F23, J14b

Jakac, Božidar: Sodobniki, Srečanje z B. Jakcem, F23, J14b

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Sodobniki, Srečanje z B. Jakcem, F23, J14b
Tip Dokumentarni film, Portretno slikarstvo
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 69' 15"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-145

Avtor/ica, skupina