Kalin, Zdenko: ?, E7

Naslov ?, E7
Tip Modernistično kiparstvo
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 38' 58"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-26

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava