Bratuša, Mirko: Iz umetnikovega ateljeja, E11

Bratuša, Mirko: Iz umetnikovega ateljeja, E11

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Iz umetnikovega ateljeja, E11
Tip Sodobno kiparstvo
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 18' 36"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-33

Avtor/ica, skupina