Bratuša, Mirko: Iz umetnikovega ateljeja?, E11a

Naslov Iz umetnikovega ateljeja?, E11a
Tip Sodobno kiparstvo
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 33' 40"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-34

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava