Umetniški večer, G41

Umetniški večer, G41

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Umetniški večer, G41
Tip Televizijska umetnost, Televizijski prispevek
Datacija 19. april 1993
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Podnapisi slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 76' 20"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1993-FEST-94

Avtor/ica, skupina