Moderna Galerija razstava 1997, J18 part 11

Naslov Moderna Galerija razstava 1997, J18 part 11
Tip In situ, Dokumentarni video
Datacija 1997
Format 720x540 pxl
Trajanje 01' 12"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1997-RAZS-396

Avtor/ica, skupina

Spletna razstava