Kemperle, Božidar: Razstava v Mali Galeriji, E10

Kemperle, Božidar: Razstava v Mali Galeriji, E10

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava v Mali Galeriji, E10
Format 720x540 pxl
Trajanje 31' 07"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1993-RAZS-373

Avtor/ica, skupina