Mihelič, France: Intervju Oddaje Osmi Dan, O6 part5

Mihelič, France: Intervju Oddaje Osmi Dan, O6 part5

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Intervju Oddaje Osmi Dan, O6 part5
Tip Gravura, Sodobno slikarstvo, Pripovedni video, Intervju, Televizijski prispevek
Datacija cca. 1991
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 08' 48"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1991-PUB-263

Avtor/ica, skupina