Slovenska Galerija v Madridu, O6 part4

Slovenska Galerija v Madridu, O6 part4

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Slovenska Galerija v Madridu, O6 part4
Tip Intervju, Televizijski prispevek
Datacija cca. 1991
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 04' 24"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1991-PUB-262

Avtor/ica, skupina