France Pavlovec

Rojen/a TRNOVO PRI ILIRSKI BISTRICI, AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA INTHE A-H EMPIRE
Umrl/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Umetniška dela

Tip Krajinsko slikarstvo, Dokumentarni video, Intervju
Datacija N/A
Format 720x540
Trajanje 06:40

Tip , Intervju
Format 720x540
Trajanje 08:00

Spletna razstava