Pavlovec, France: Intervju, E3a

Pavlovec, France: Intervju, E3a

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Intervju, E3a
Tip Intervju
Format 720x540 pxl
Trajanje 08' 00"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-PRED-16

Avtor/ica, skupina